نقد و معرفی: عرفان و سیاست
65 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1383 - شماره 26 »(8 صفحه - از 203 تا 210)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب «عرفان و سیاست» شامل یک مقدمه و هفت فصل مى‏باشد. در مقدمه پس از طرح سؤال‏اصلى و نحوه تدوین کتاب، گزارش مختصرى از محتواى متن نیز ارائه شده است. نویسنده در پاسخ به این سؤال که آیا نگاه عرفانى اندیشمندان به انسان و جهان، در اندیشه سیاسى و اجتماعى آنان تأثیر گذار است و در صورت مثبت بودن، تأثیر آن چگونه مى‏باشد، مى‏گوید: وجه مشترک همه نظرها و تحلیل‏هاى مختلف به ویژه در سده اخیر در پاسخ به سؤال مذکور، این است که عرفان در عرصه سیاست تأثیر گذار است؛ البته نظرهاى آنان در نحوه تأثیر عرفان بر اندیشه سیاسى و اجتماعى مختلف مى‏باشد.