معرفی اجمالی چند کتاب در موضوع امنیت در اسلام
57 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » بهار 1385 - شماره 33 »(8 صفحه - از 269 تا 276)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
1. استراتژى دفاعى در اندیشه امام خمینى(س)(2) کتاب حاضر در پنج فصل سامان یافته است. فصل اول اختصاص به مقدمه و بیان کلیات تحقیق دارد؛ طرح سؤال اصلى، سؤال فرعى، ضرورت و اهمیت موضوع تحقیق، تعریف عملیاتى برخى از واژه‏هاى کلیدى مثل اندیشه امام خمینى(ره)، دفاع، سیاست دفاعى، امنیت ملى و راهبرد، از مطالب فصل اول مى‏باشد. مؤلف در فصل دوم که یک چهارم از مطالب کتاب را شامل مى‏شود، مبانى اندیشه امام خمینى(ره) را مورد بحث قرار مى‏دهد؛ حکومت و مبانى آن از دیدگاه امام، ولایت فقیه، دار الاسلام و نیروهاى درونى آن، جهاد دفاعى، قاعده نفى سبیل، اهل بغى درون مرزى و برون مرزى و نظرات فقهى امام در خصوص مقابله با اهل بغى، هفت مبحثى است که نویسنده در فصل دوم از آنها بحث مى‏کند. وى با استناد به کلام امام خمینى(ره) معتقد است بنیاد اندیشه امام بر مبانى شریعت اسلام بوده و چهارچوب اندیشه امام بر مبناى سنت قرار دارد؛ اما یک سنّت منعطف و سنتى که مایل است در شرایط و زمان کنونى، رسالت‏مند باشد. ایشان همچنین استقلال، آزادى و مردم را از مبانى اندیشه امام در مسائل حکومتى ذکر مى‏کند. فصل سوم به بیان تعاریف گوناگون از راهبرد و راهبرد دفاعى امام خمینى(ره) اختصاص دارد...