واکنش روشنفکران ایرانی در مواجهه با فرهنگ غرب
60 بازدید
محل نشر: رواق اندیشه » مرداد و شهریور 1381 - شماره 9 »(16 صفحه - از 69 تا 84)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
روشنفکران سده اخیر ایران پس از آشنایی با فرهنگ غربی و ورود آن به ایران، واکنشهای متفاوتی را از خود نشان داده‏اند. عده‏ای بر این باور شدند که حرکت به سمت الگوهای صنعتی و فرهنگی غرب می‏تواند جامعه ایرانی را به رشد و تعالی رسانده و به عظمت گذشته برگرداند. بنابراین، در علوم و فنون و در ابعاد اداری و آموزشی با نگاه به غرب، اصلاحاتی را صورت دادند(غرب‏گرایی). دسته‏ای دیگر، راه پیشرفت و سعادت جامعه ایران را تقلید از غرب پنداشتند. با این نگاه، کوشیدند تا ایران را هم در شکل و هم در محتوا به سمت الگوهای غرب سوق دهند(غرب‏زدگی). دسته سوم، ضمن تأکید بر نظام ارزشها، فرهنگ، تاریخ، دین، عقیده و ایدئولوژی خویش، راه حل اصولی برای رسیدن به سعادت و بهروزی را در نهضت «بازگشت به خویشتن» معرفی کرده‏اند. جریان فکری سوم خود به دو گروه تقسیم می‏شود: اول آنان که به اخذ جنبه‏های مثبت فرهنگ و تمدن غربی و رد جنبه‏های منفی و استعماری آن معتقد می‏باشند. و دوم کسانی که به رد مطلق غرب و نفی یکسره غرب و تجدد معتقد هستند، البته گروه اول از جریان سوم، دارای طرفداران بیشتر بوده و موفق به تشکیل حکومت و جمهوری اسلامی شدند...