سیمای امنیت در نهج البلاغه
54 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1385 - شماره 34 »(8 صفحه - از 257 تا 264)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مطالب کتاب در دو بخش کلیات و ابعاد امنیت سازمان دهی شد. مباحث بخش اول در سه فصل ارزش امنیت در اسلام، جایگاه امنیت در اندیشه سیاسی امام علی‏علیه السلام و مفهوم امنیت ترتیب یافت و بحث‏های بخش دوم در شش فصل امنیت فردی، سیاسی، اقتصادی، قضایی، مرزی و صلح و امنیت جهانی مورد توجه مؤلف قرار گرفت. از مفروضات کتاب این است که نهج البلاغه پس از قرآن کریم از مهم‏ترین منابع اسلامی به شمار می‏رود و در بردارنده اندیشه امام علی‏علیه السلام است. نهج البلاغه در خصوص امنیت و شقوق آن، دارای مطالب ارزش مندی است، با توجه به این که کار مستقلی در این زمینه تاکنون صورت نگرفته است، مؤلف می‏کوشد تا بحث امنیت و ابعاد آن را از نگاه امام علی‏علیه السلام در نهج البلاغه پی‏گیری نماید. بخش اول؛ کلیات‏ فصل اول؛ ارزش امنیت در اسلام‏ نویسنده در فصل اول (ارزش امنیت در اسلام)، اهمیت امنیت را در نزد اندیشوران و در اسلام بیان...